Lirik Syiir Mahallul Qiyam Asyroqol Kaunubtihajan Lengkap

 

Untuk menemani hari-hari dengan aktifitas yang padat,  mendengarkan lirik qosidah menjadi pelengkap aktifitas kita, suasana hati akan menjadi tenang, salah satunya shalawat “Asyroqol Kaunubtihajan “, silahkan simak dibawah ini.

 

محل القيام فی المولد سمط الدرار

۰۞۰ ۰۞۰ ۰۞۰ ۰۞۰

أشرق الگون ابتهاجا ۰۞۰ بوجود المصطفی احمد

Asyroqol-kawnubtihâjan biwujûdil-mushthofa Ahmad

Alam bersinar-seminar bersuka ria.. menyambut kelahiran Al-Musthafa Ahmad

ولأهل الگون أنس ۰۞۰ وسرور قد تجدد

Wa li-ahlil-kawni unsun wa surûrun qod tajaddad

Riang gembira meliput penghuninya.. sambung-menyambung tiada hentinya

فاطربوا يااهل المثانی ۰۞۰ فهزار اليمن غرد

Fathrobû yâhlal-matsânî fahazârul-yumni ghorrod

Bergembiralah, wahai pengikut Al-Quran.. burung-burung kemujuran kini berkicauan

واستضيئوا بجمال ۰۞۰ فاق فی الحسن تفرد

Wastadlî-û bijamâlin fâqo fîlhusni tafarrod

Bersuluhlah dengan sinar keindahan.. mengungguli semua yang indah tiada bandingan

ولناالبشری بسعد ۰۞۰ مستمر ليس ينفد

Wa lanaal-busyrô bisa‘din mustamirrin laisa yanfad

Kini wajiblah bersuka cita.. Dengan keberuntungan terus-menerus tiada habisnya

حيث أوتيناعطاء ۰۞۰ جمع الفخر المؤبد

Haitsu ûtînâ ‘athô-an jama‘al-fakhrol-mu’abbad

Manakala kita beroleh anugerah.. Padanya terpadu kebanggaan abadi

فلربی کل حمد ۰۞۰ جل أن يحصره العد

Falirobbî kullu hamdin jalla an yahshurohul-‘ad

Bagi Tuhan segala puji.. tiada bilangan mampu mencakupnya

إذحبانا بوجود المصطفی الهادی محمد

Idz habânâ biwujûdil mushthofal-hâdî Muhammad

Atas penghormatan dilimpahkan-Nya bagi kita.. dengan lahirnya Al-Musthafa Al-Hadi Muhammad

يارسول الله أهلا ۰۞۰ بك إنا بك نسعد

Yâ Rosûlallâhi ahlan bika innâ bika nus‘ad

Ya Rasulullah, selamat datang, ahlan wa sahlan.. Sungguh kami beruntung dengan kehadiranmu

وبجاهه ياإلهی ۰۞۰ جد وبلغ کل مقصد

Wa bijâhih yâ ilâhî jud wa balligh kulla maqshod

Ya Ilahi, ya Tuhan kami.. semoga Kau berkenan memberi nikmat karunia-Mu

menyampaikan kami ke tujuan idaman.. demi ketinggian derajat Rasul di sisi-Mu

واهدنا نهج سبيله ۰۞۰ گي به نسعد ونرشد

Wahdinâ nahja sabîlih kay bihi nus‘ad wa nursyad

Tunjukilah kami jalan yang ia tempuh.. agar dengannya kami bahagia beroleh kebaikan melimpah

رب بلغنا بجاهه ۰۞۰ فی جواره خير مقعد

Robbi ballighnâ bijâhih fî jiwârihi khoiro maq‘ad

Rabbi, demi mulia kedudukannya di sisi-Mu.. tempatkanlah kami di sebaik tempat di sisinya

وصلاة الله تغشی ۰۞۰ أشرف الرسل محمد

Wa sholâtullâhi taghsyâ asyrofar-rusli Muhammad

Semoga shalawat Allah meliputi selalu.. rasul termulia, Muhammad

وسلام مستمر ۰۞۰ کل حين يتجدد

Wa salâmun mustamirrun kulla hînin yatajaddad

Serta salam terus-menerus.. silih berganti setiap saat…

Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan.

Teks lirik lain silakan simak di rubrik . Ada ratusan teks lirik shalawat yang sudah diupload oleh redaksi.