Lirik Syiir Alhamdulillahil Qowiyyi Sulthonuh - Arab Latin dan Terjemahnya


Untuk menemani hari-hari dengan aktifitas yang padat,  mendengarkan lirik qosidah menjadi pelengkap aktifitas kita, suasana hati akan menjadi tenang, salah satunya shalawat "Alhamdulillahil Qowiyyi Sulthonuh", silahkan simak dibawah ini.

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillâhir rohmânir rohîm

الحمد لله القوي سلطانه

Alhamdulillâhil qowiyyi sulthônuh

Segala puji bagi Allah, Yang amat teguh kekuasaan-Nya

الواضح برهانه

al-wâdlihi burhânuh

Amat jelas bukti bukti kebenarannya

المبسوط فی الوجود گرمه وإحسانه

al-mabsûthi fîl wujûdi karomuhu wa ihsânuh

Terbentang luas kedermawanan dan kemurahan Nya

تعالی مجده وعظم شانه

Ta’âlâ majduhu wa ‘adhuma syânuh

Maha Tinggi kemuliaan Nya, Maha Agung Kedudukan Nya

خلق الخلق لحکمة

Kholaqol kholqo lihikmah 

Diciptakan segalanya dengan penuh hikmah

وطوی عليها علمه

Wa thowâ ‘alayhâ ‘ilmah

Lalu diliputinya dengan ilmu Nya

وبسط لهم من فائض المنة ماجرت به فی اقداره القسمة

Wa basatho lahum min fâ-idlil minnati mâ jarot bihi fî aqdârihil qismah

Dihamparkan bagi mereka limpahan karunia Nya Dengan kadar pembagian yang ditentukan dalam kehendak Nya

فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة

Fa arsala ilaihim asyrofa kholqihi wa ajalla ‘abîdihi rohmah

Maka diutus kepada mereka, demi rahmat-Nya seorang termulia diantara makhluk-Nya Terkemuka diantara hamba hamba-Nya

تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب

Ta’allaqot irôdatuhul azaliyyatu bikholqi hâdzâl ‘abdil mahbûb

Irodah Nya yang azali menghendaki mencipta hamba yang amat dikasihi ini

فانتشرت آثار شرفه فی عوالم الشهادة والغيوب

Fantasyarot ãtsâru syarofihi fî ‘awâlimisy-syahâdati wal ghuyûb

Maka tersebarlah pancaran kemuliaannya di alam nyata ataupun tersembunyi

فما اجل هذا المن الذی تگرم به المنان

Famâ ajalla hâdzâl mannal-ladzî takarroma bihil mannân

Aduhai, betapa agung anugerah ini Dilimpahkan oleh DIA Yang Maha Pemurah, Maha Pemberi

وما أعظم هذا الفضل الذی برز من حضرة الإحسان

Wamâ a’dhoma hâdzâl fadl-lalladzî baroza min hadlrotil ihsân

Betapa tinggi nilai keutamaan ini Datang dari Tuhan sumber segala ihsan

صورة گاملة ظهرت فی هيگل محمود

Shûrotan kâmilatan dhoharot fî haikalin mahmûd

Karunia teramat sempurna Dalam bentuk insan terpuji

فتعطرت بوجودها أکناف الوجود

Fata’aththorot biwujûdihâ aknâful wujûd 

Kehadirannya mengharumi segenap penjuru

وطرزت برد العوالم بطراز التکريم

Wa thorrozat burdal ‘awâlimi bithirôzit-takrîm

Menghiasnya dengan sulaman indah penuh keagungan

اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم

Allâhumma sholli wa sallim asyrofash-sholâti wattaslîm

Limpahkan Yâ Allâh, Semulia mulia sholawat dan salam

علی سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم

‘Alâ Sayyidinâ wa Nabiyyinâ Muhammadinir-ro-ûfir-rohîm

Atas junjungan kami dan Nabi kami, Muhammad yang amat penyantun, amat penyayang..

Teks diatas adalah diantara petikan teks Maulid Simthud Duror min akhbâri maulidi khoiril basyar wa mâ lahu min akhlâq wa awshôf wa siyar, (Untaian mutiara kisah kelahiran Manusia utama: Akhlaq, sifat dan riwayat hidupnya) karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi.

Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan

Teks lirik lain silakan simak di rubrik syiir. Ada ratusan teks lirik shalawat yang sudah diupload oleh redaksi.